Vítejte u mne Usmívající se
Největším štěstím v životě člověka je vědomí,že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Červen 2012

Hmyzí kousnutí a bodnutí.

30. června 2012 v 15:18 | z knihy : Léčíme se přírodou |  minirady na různé nemoci
Bodavý hmyz sající krev, například komár nebo ovád, způsobí malou, pálící ranku,
která později silně svědí. Žihadla včel, vos a sršńů mívají horší následky,
protože obsahují jed. Lidé na hmyzí kousnutí a bodnutí reagují různě.
Ale ve většině případů trvají příznaky pouze jeden nebo dva dny.

Alergická odpověd´na hmyzí sliny nebo jed vyvolává bolest,
svědění, zarudnutí a otok na místě vpichu nebo kousnutí.
Někteří lidé mohou na hmyzí žihadlo reagovat otokem
dýchacích cest, někdy až těžkým šokem, který bezprostředně
ohrožuje jejich život. Klíštata přenášejí závažné nemoci,
jako je encefalitida ( zánět mozku ) nebo lymeská nemoc ( borelióza ).
Komáři v tropických krajích ( moskyti ) přenášejí nebezpečnou malárii.

Prevence

Jste- li v oblasti, kde se vyskytuje bodavý hmyz, raději
si zakryjte kůži oděvem. Do oken a dveří dávejte sítě.
Hmyz můžete také odpuzovat, například tím, že si vystavenou
kůži postříkáte roztokem pěti kapek citronelového oleje
v šálku vody. Jezte česnek a užívejte vitamín B1 a zinek.

Léčení

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ :
Pletóvé mléko s výtažkem z hamamelisu a roztokem kalaminu
( hemifortit ) velmi účinně tlumí svědění a pálení po hmyzím
kousnutí a bodnutí. Kostka ledu, gel z aloe nebo cibulová štáva
jsou v těchto případech rovněž dobrým a osvědčeným prostředkem.

Včelí žihadlo :
Odstran´te žihadlo tak, že je ze strany vyškrábnete
nehtem: neberte je mezi prsty, protože tak do rány vstříknete
další jed z jedového váčku vytrženého z těla včely.
Pak zkuste z rány vymáčknout zbytky jedu.

Vosí žihadlo.
Na ránu přiložte citronovou štávu, ocet nebo skořicový čaj,
několikrát opakujte.

Klíště:
Klíště pevně zakousnuté v kůži nejdřívezakápněte olejem
nebo potřete vazelínou. Po krátké chvíli je opatrně a beze
spěchu vykrut´te pinzetou.

HOMEOPATIE :

Použijte krém Hypercal a užívejte Apis ( pokud je rána zarudlá
a oteklá ), Arnica ( pokud je místo rozbolavěné nebo jde o podlitinu)
nebo Cantharis ( převládá-li palčivá bolest.

AROMATERAPIE :
Na bodnutí kápněte každou hodinu kapku melaleukového
a levandulového oleje.
Náš nový přírůstek do rodiny

21. června 2012 v 22:46 Zvířátka
Máme nové zvířátko do rodiny. Je to ještě miminko dvou a půl měsíční.A takhle už umí řádit.

Čína

11. června 2012 v 22:38 Knihy

Stručný obsah z knihy o číně s obrázky.

Část první


Čínská lidová republika se rozkládá na obrovském území o rozloze přes 9 560 980 milionů kilometrů čtverečních, s více než miliardou obyvatel.
Krajina a podnebí této země jsou velmi rozmanité. Vedle vysokých pohoří i nížiny,
pouště i oblasti s intenzivním zemědělstvím, na severu přicházejí mrazivé
mandžuské zimy, na pobřeží Jihočínského moře zase tropická vedra.
80% rozlohy tvoří hornatá krajina na zbytku leží Čína v pravém slova smyslu,
tedy oblasti v nichž se udály dějiny říše Středu.
Hlavní vysočiny leží na severozápadě na Tibetské náhorní plošině ( průměrná
nadmořská výška je zde kolem 4 000 tisíc metrů ).
V Číně je mnoho pohoří - nejpůsobivější z nich jsou--Altaj- Tchienšan- Kchun- lun
Čchi-lien- Karákoram - Himálaj - Jin-šan - Čchin-ling - a Nan-ling.
Z velkých nížin můžeme jmenovat nížinu, která se táhne podél toku
Žluté řeky ,a nížinu podél toku Perlové řeky.
Hlavním městem Číny je obrovská metropole-Peking, s 8 miliony obyvatel.
Hlavním symbolem císařské moci je samozřejmě proslulé ,, Zakázané město ,,
císařská čtvrtˇ, jež byla úmyslně vystavěna mimo ostatní městské čtvrti.
Císařští architekti vytvořili město přísně oddělené od městské lůzy a od cizinců,
aby život Syna Nebes a jeho dvora netrpěl stykem s jeho pozemským vlastnictvím.
Roku 1912 - po vyhlášení Čínské republiky - bylo ,,Zakázané město,, otevřeno pro
veřejnost, jež konečně mohla spatřit podívanou, která nemá na světě obdoby.

Jazyk

Oficiálním jazykem Číny je severní dialekt, mandarínská čínština
jazyk, jímž se mluví v Pekingu.
Čínština patří do skupiny sino - tibetských jazyků a pokládá se za jeden
z nejstarších jazyků na Zemi.
Čínské písmo je logografické, i když jej velmi volně můžeme
popsat jako ideogramatické či piktografické. Každé slabice odpovídá
znak nebo ideogram. Staří Čínané psali svisle, zprava doleva
dnes se ovšem běžně píše vodorovně, zleva doprava.
Znaky čínského písma můžeme rozdělit do tří kategorií:
jednoduché ideogramy, které graficky vyjadřují abstraktní
myšlenky - nahoře, dole, dobrý, milovat a podobně. Piktogramy
na druhé straně vyjadřují objekty, konkrétní věci a velmi jednoduché
koncepty. Třetí kategorii tvoří složené znaky a znaky odvozené od
znaků první a druhé kategorie, například spojení několika
ideogramů či jejich částí.
I když každý znak odpovídá jedné slabice, počet ideogramů
je ovšem mnohem větší, než počet možných zvuků.
Součet všech znaků použitých za celou čínskou historii přesahuje
úctyhodných 50tisíc. Čínština má 400 slabik.
Abychom si udělali představu kolik znaků používá každodenní
moderní čínština, je třeba si uvědomit že noviny jich používají
asi 6 000tisíc a děti v základní škole se jich musí naučit 2 až 3 tisíce.
Pro Evropana je čínština zvláště obtížná, protože jako neabecední
jazyk, nemá žádné vazby na naše jazyky. K tomu jěště přistupuje
výslovnost, jež se blíží hudební intonaci. Právě výslovnost bývá
při učení čínštiny často nepřekonatelnou překážkou.
Park kolem jezera ČERNÉHO DRAKA v LI-FIANGU v provincii
JÚN-NAN
Další články a fotografie z Číny

Buddhismus . . . Nebeský chrám v Pekingu
Od náměstí TCHIEN-AN-MEN po ZAKÁZANÉ MĚSTO
Císařský park . . . .Na střeše světa
Západní oblasti . . . . . Velká řeka
Pastviny a stepi . . . .Potomci říše středu
Nová móda a tradiční styl . . . . .Pekingská opera
Svět jehož dny jsou sečteny . . . . Za Pekingem
Brigáda Bajan Šao . . . . . .Tibet země klášterů
Hliněná armáda . . . . .ŠANGHAJ - největší čínské město

Staré čínské město


Buddhismus

11. června 2012 v 22:38 Knihy
Ačkoli se buddhismus zrodil v Indii, je v Číně
velmi rozšířený. Důkazem mohou být stovky
chrámů, jež tu dosud stojí mnohé z nich bývají
poutním místem velkého počtu věřících.
Chrám CHUA-TCHING z KCHUN-MINGU v provincii JŮNNAN


ZLATÝ CHRÁM


Nebeský chrám v Pekingu

11. června 2012 v 22:37 Knihy
NEBESKÝ CHRÁM, čínsky TCHIEN - TCHAN, je jedna
z nejkrásnějších staveb klasické architektury.
Stojí na jižním okraji města, uprostřed parku
plného stromů.
Chrám má kruhový půdorys a jeho základ
tvoří tři kruhová patra. Tři soustředné kruhové
střechy dodávají stavbě ušlechtilou a elegantní
linii. Na snímku je detail střechy jedné z bran chrámu.

NEBESKÝ CHRÁM dali v roce 1409 vystavět vládci
z dynastie MING. Přestože v 18. století chrám prodělal
rozsáhlé opravy, jeho původní vzhled zůstal v podstatě
zachován. Po staletí byl jedním z míst modliteb
SYNŮ NEBES.
Zručnost čínských stavitelů a řemeslníků se v
NEBESKÉM CHRÁMU projevila v nejvyšší míře.
Zvláště je třeba si povšimnout dovednosti,
s jakou ze sloupů a trámů vytvořili konstrukci,
podpírající střechu chrámu TCHIEN - TCHAN
a efektní barevné výzdoby, na níž se podepsaly
štětce čínských umělců.
Když v roce 1368 vystřídala mongolskou dynastii
JÚAN dynastie MING, nastala v Číně až do roku
1644, kdy jejich panování skončilo, doba největšího
rozkvětu. Socha na snímku je jen jedna z mnoha
podobných, jež obklopují hrobku dynastie MING
poblíž Pekingu.
V Pekingu najdeme kláštery snad všech hlavních
světových náboženství. Lámaismus má v tomto
obrovském městě též svůj svatostánek.Pagoda je jednou z nejtypičtějších forem budhistické
architektury. Pagody jsou místem modliteb. Bývají
to stavby ve tvaru pyramidy s proměnným, ale vždy
lichým počtem pater a s vybíhajícími střechami.
Nejstarší pagody se stavěly výhradně celé ze dřeva.

Od náměstí Tchien-an men po Zakázané město

11. června 2012 v 22:37 Knihy


Brána ČCHIEN - MEN, jedna z nejstarších pekingských
městských bran, stojí na jižní straně náměstí
TCHIEN - AN - MEN, náměstí Nebeského míru.
Jako jedno z největších na světě, bylo toto náměstí
svědkem všech hlavních událostí, jež označovaly
nejúspěšnější i nejtragičtější momenty čínské
historie několika posledních desetiletí.
Na náměstí se dále nacházejí palác: Dokonalé harmonie,
a palác Zachování harmonie.
Na náměstí TCHIEN - AN - MEN stojí
MAO - CE - TUNGOVO mauzoleum, budova Lidového
shromáždění a Muzeum čínské historie.
Náměstí se stalo symbolem nynějšího čínského režimu.

Do ZAKÁZANÉHO MĚSTA se dostaneme bránou Nebeského míru,
a bránou Poctivosti, a jižní bránou WU-MEN.
Přímo před hlavním vchodem do ,, Zakázaného města,,
stojí jeden z nejvýznamějších památníků moderní Číny.
Památník lidových hrdinů.

Toto je nejznámější pohled na Peking:
TCHIEN - AN - MEN, brána NEBESKÉHO MÍRU.
Naproti přes náměstí je Jižní brána.
Jižní brána,, ZAKÁZANÉHO MĚSTA,, se jmenuje
WU - MEN. Za ní leží rozlehlé nádvoří, jímž protéká
ZLATÁ ŘEKA. V popředí vidíme pět mramorových
mostů, jež se nad ní klenou, v pozadí pak bránu
NEJVYŠŠÍ HARMONIE.
K paláci NEJVYŠŠÍ HARMONIE se turisté dostanou
po jednom z mostů z bílého mramoru, jež se klenou
nad ZLATOU ŘEKOU. Na druhé straně je čeká bezpočet
prostorných nádvoří a impozantních budov.
Palác NEJVYŠŠÍ HARMONIE je největší budova
,, ZAKÁZANÉHO MĚSTA. Je 28 metrů vysoký 52 metrů
dlouhý a 30metrů široký. V jedné z jeho síní čínští
císaři přijímali a bavili své hosty. Palác byl místem
nejdůležitějších oslav.
V ,, ZAKÁZANÉM MĚSTĚ,, se nachází několik paláců.
například palác: Pozemského klidu, Duchovní potravy,
Císařských vdov, palác Odříkání, palác Klidu a dlouhého života.


V paláci NEJVYŠŠÍ HARMONIE přijímal vládce říše
Středu zahraniční delegace a vyslance, kteří
mu z pokory před Synem nebes přinášeli dary.
Na obrázku je vyvýšený trůn, na němž císař seděl,
když cizí hosty přijímal. Před jeho schody stojí čtyři kadidelnice.

Sínˇ SJEDNOCENÍ, neboli TIAO - TCHAJ - TIEN, stojí mezi
palácem NEBESKÉ ČISTOTY, sídlem císaře, a palácem
POZEMSKÉHO KLIDU, sídlem císařovny.
Sín´ SJEDNOCENÍ mezi jejich paláci reprezentuje
spojení urozeného páru.
Hned vedle obrovských budov a rozlehlých
nádvoří najdeme i menší prostory a úzké
uličky, jako třeba tuto, vedoucí k vedlejší bráně do
ZAKÁZANÉHO MĚSTA.
Z takzvaného UHELNÉHO VRCHU , ležícího severně
od ZAKÁZANÉHO MĚSTA lze přehlédnout celou
císařskou čtvrt. Před návštěvníkem, který vystoupí
na jeho vrchol se otevře toto nezapomenutelné panorama.


Ze všech paláců se palác NEBESKÉ ČISTOTY může pochlubit
asi nejbohatší výzdobou a nejluxusnějším vybavením.
Poblíž trůnu stojí drahocenné kadidelnice.
Peking je město moci, jíž symbolizuje především
,,ZAKÁZANÉ MĚSTO,, císařská čtvrt hlavního města.
Bronzový lev, stojící před branou NEBESKÉ ČISTOTY
je ochráncem SYNA NEBES.
V síni ,,VZÁJEMNÉHO PROSPĚCHU,, můžeme vidět
překrásná císařova nosítka. Svého času zde stál
i císařovnin trůn.


Tato bronzová plastika, zobrazující půvabnou
volavku, stojí před palácem ZACHOVÁNÍ KRÁSY,
jenž byl na konci minulého století soukromou
rezidencí císaře KUANG - SÚBO.
Volavka je symbol dlouhého života.
Želva má pro Čínany velký symbolický význam.
Za starých časů používali kněží želví krunýře
k věštění. Nejstarší dochované čínské písemné
prameny vycházejí ze zvyku vyrývat znění věšteb
do dobytčích lopatek a na želví krunýře.

Kromě honosných budov, soukromých sídel, nádvoří
a bran, najdeme v ZAKÁZANÉM MĚSTĚ i množství
objektů různých velikostí, jimiž jsou vyzdobeny jeho
interiéry i exteriéry. Na obrázku je odlitá bronzová
trojnožka, kterou tvoří pár labutí.


Obzvláštní oblibě se u císařů těšily bronzové či
mramorové sochy slonů a želv, protože tito tvorové
symbolizovali sílu a dlouhý život.
Císařský park

11. června 2012 v 22:36 Knihy


V zimě se městská jezera promění v obrovská
kluziště a v létě jsou zase plná plavců a veslařů,
kteří zde hledají útočiště před žárem velkoměsta.
Na obrázku je jedna z bran, kterými se vchází do parku.

PEJ - CHAJ je bludiště ulic, chodníků, kanálů, mostů,
pagod, stromů a kamenů. V jeho centru je velké jezero
vše je vytvořeno uměle. Přímo uprostřed parku stojí
FANG- ŠAN, FAN - ČUANG ( Císařská restaurace )
proslulá svou vynikající čínskou kuchyní.


V samém srdci parku PEJCHAJ je věž s hodinami.
Park byl pro veřejnost otevřen až v roce 1925 a od té doby
si získal nesmírnou oblibu.
O víkendech jej zaplavují milióny návštěvníků.
Císařský park PEJ CHAJ je proslulý nejrůznějšími
zajímavostmi. Obyvatelé Pekingu sem chodí rádi,
a tak je každý den park plný lidí. V popředí je
BÍLÁ PAGODA, jedna za staveb, které přispívají
k neobyčejné atmosféře parku.Na střeše světa

11. června 2012 v 22:36 Knihy


80% území Čínské lidové republiky pokrývají hory
a náhorní plošiny, které se táhnou převážně
výchozápadním směrem. Tibetská náhorní plošina
je sevřena mezi HIMÁLAJÍ a pohořím KCHUN - LUN.

MOUNT EVEREST, nejvyšší hora světa, se tyčí
do nadmořské výšky 8 848 metrů. Je součástí
HÍMÁLAJE a najdeme jej na hranici mezi
NEPÁLEM a TIBETEM.
V klášteře RONGBUK, postaveném na severním úpatí
MOUNT EVERESTU, jemuž se v tibetštině říká
ČCHOMOLUNGMA, žijí mniši v naprosté izolaci, daleko
od civilizovaného světa.
Horské pásmo HÍMÁLAJE - na obrázku se na něj díváme
ze severní strany - má mnoho dalších vrcholů,
jejichž nadmořská výška přesahuje 7 000 metrů.Západní oblasti.

11. června 2012 v 22:35 Knihy


Modlitební praporky vlající ve větru jsou typickým
znakem, jímž se navenek projevuje vroucí zbožnost
obyvatel nesmírně rozlehlé Tibetské náhorní plošiny.
V Tibetu je jen několik dobrých silnic,
a proto cesty vedoucí do horských oblastí
mohou být obvzláště zrádné. Cestou k MOUNT - EVERESTU
je třeba projet či projít nesčetnými vesničkami
a údolími, jež vymodelovala prudká ledová voda
horských bystřin.
Město CHOTAN v autonomní oblasti SIN - TIANG
původně oáza na HEDVÁBNÉ CESTĚ leží v samém srdci
střední Asie. Cesta k němu vede vysokým stromořadím.
Víc než tři čtvrtiny čínského obyvatelstva žijí
v zemědělských oblastech a zemědělství zůstává
navzdory neustálému rozvoji průmyslu, páteří čínské
ekonomiky. Na obrázku je zemědělská oblast centrální
provincie S - ČCHUAN, jedna z nejúrodnějších částí Číny.
Území Číny zahrnuje úrodné oblasti i drsné, neplodné
horské kraje. Jedinou plodinou pěstovanou ve vesnicích
provincie ŠEN - SÍ je kukuřice, jejíž klasy suší obyvatelé
na střechách svých domů.
Tento medvídek panda je jedním z mála, kteří
přežili ve svém přirozeném prostředí, v čínských
bambusových pralesích. Před vyhynutím byl tento
živočišný druh uchráněn jen díky mimořádnému
úsilí zoologů a ekologů.
Tibetská náhorní plošina zasahuje až k provincii
ČCHING - CHAJ v západní Číně. Stejně jako Tibet, SIN TIANG
a Vnitřní Mongolsko, je i ČCHING - CHAJ pohraniční oblast,
kde je hlavním zdrojem obživy obdělávání polí a chov
zvířat. Zemědělci žijí ve vesničkách podobných té na obrázku.
Tento snímek byl pořízen v provincii JŮN - NAN v Jihozápadní Číně.
Žena z etnické skupiny NASI si na trhu ve vesnici v LI - TIANGU
rozmýšlí nákup kuchynského vybavení.
Kočovné obyvatelstvo v čínské střední Asii dosud
žije v domovech, jaký vidíme na obrázku. Čínskou
lidovou republiku obývají lidé mnoha různých etnických
skupin, je tu na padesát národnostních menšin.
Venkovská krajina poblíž GILLINU tvoří krásnou
scenérii roztroušených vesniček uprostřed
úrodných polí.