Vítejte u mne Usmívající se
Největším štěstím v životě člověka je vědomí,že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Květen 2012

Poznej města ..

27. května 2012 v 14:40 Hádej města a jiné
Poznej města a jejich chlouby našeho souseda za hranicemi Česka.

Tady tenhle obrázek pochází ze stejného státu jako všechny ostatní,bohužel ale já nevím z kterého je města. Možná to někdo z vás bude vědět.


Obrázek č.1 i se stadiónem


Obrázek č.2
K obrázku č. 2 patří tento stadión
Obrázek č. 3
K obrázku č. 3 patří tato aréna.
V městě z obrázku č. 3 mají tuhle jantarovou arénu.

Citáty o lásce č.3

24. května 2012 v 16:51 Básničky
Ze všeho, co jest věčné,
láska je nejkratší.
MOLIÉRE

Hledat lidi, jež byste milovali.........
totˇtajemství a úspěch celého života.
ANTONÍN SOVA

Očekávané štěstí je motorem
lidského života.
A. S. MAKARENKO

Medovým jazykem
a řečí měkkou a krásnou
můžeš ovládnout mamuta i s chlupy.
HUSAIN VÁ IZ KÁŠIFÍ

Co do světa celého,
když není milého.
RUSKÉ PŘÍSLOVÍ

Rozumíte si s počítačem?

20. května 2012 v 23:02 T e s t y
Zjistěte jak jste na tom
Já dost špatně.
HODNOCENÍ NAJDETE DOLE
Správné odpovědi

Medovník

17. května 2012 v 22:27 Recepty z kalendáře

Staročeský medovník

Recept z časopisu
Postup


Čípak jsou ?

12. května 2012 v 17:02 Zvířátka
Poznáte někdo čípak jsou tahle roztomilá mládátka?
Je jim asi jeden měsíc
Zámek Kuks 1956

7. května 2012 v 2:51 Knihy

Obrazový týdeník

Ročník XII - ČÍSLO 1
V Praze 1. Ledna 1956
Cena Kčs 1.80 PNS

Na návrší nad labským údolím poblíže Dvora Králového
je zámek KUKS - království sochařských děl Matyáše Bernarda
Brauna, jednoho z největších sochařů, který působil v Čechách.
Zámek byl založen na sklonku 17. století a v prvních desítiletích
osmnáctého století byla vytvořena jeho skvělá barokní sochařská
výzdoba. Tehdy byl sochami oživen i nedaleký Nový les.
Na snímku pohled na řadu soch, které znázornují lidské nectnosti.Kouzlo zámku KUKSU a jeho okolí tkví v jeho bohaté sochařské
výzdobě. Je to vlastně velkolepé muzeum barokního sochařského
mistra MATYÁŠE BERNARDA BRAUNA.
Na snímku sochařská alegorie Moudrosti z roku 1710 - 1719.

Na půl cesty mezi Jaroměří a Dvorem Králové leží KUKS
rozlohou nepatrná osada, a přece bohatá pokladnice barokního
umění, jejíž význam daleko přesahuje pouze hranice umění
českého. Na sklonku 17.století založil zde nad levým labským
břehem svůj zámek podivínský hrabě Fr. Ant. Špork, jedna z
nejvýraznějších postav kulturní historie barokního údobí
u nás : barokní feudál se vším všudy, a zase člověk, hlásající
okázale všelidské ideály pravdy a spravedlnosti a bouřící
i když to bouření je hodně povrchní a krátkodobé - ve jménu
přirozeného rozumu proti jesuitskému tmářství.

Šporkův zámek již před řadou desetiletí zanikl, dodnes však
stojí na protějším svahu rozložitá budova špitálu, založeného
pro zestárlé a nemocné obyvatele Šporkova panství a vystavěného
v letech 1707 - 17 G. B. Alliprandim. Tento italský architekt zaujímá
význačné místo v dějinách našeho umění z rozhraní 17. a 18. století
a kukský špitální kostel patří k nejlepším z jeho děl, a přece zastínily
architekturu G. B. Alliprandiho práce umělce, který přišel do Kuksu
již v době stavby kostela, aby dokončil svým uměním úpravu zdejší
šporkovské residence. Byl to MATYÁŠ BERNARD BRAUN,
nejslavnější sochař českého baroka, který v Kuksu vytvořil
mnohočlennou galerii mistrovských plastik. Galerie již co do své
početnosti a ucelenosti nemá v našem umění obdoby a úspěšně
soutěží s podobnými soubory i v měřítku světovém.
První zájem sochařův platil prostranství před špitálem,
kde vytvořil v letech 1712 - 19 řady alegorických soch
Blahoslavenství, Ctnosti a Neřestí, z nichž zejména poslední
soubor vyniká mistrnou charakteristikou obsahu i virtuosním
ztvárněním doby. Jak se pak postupné budování Šporkovy kukské
residence rozšiřovalo i úpravami vzdálenějšího okolí, přenesl Braun
svou činnost i do odlehlejších míst, a v letech 1726 - 34 vytvořil
řadu osobitých plastik v nedalekém Novém lese, z volně rozmístěných
skal a balvanů vytesal zde se svými pomocníky Betlém, Krista
a Samaritánku u studně, kající MAŘÍ MAGDALENU a dva kající poustevníky.
Jsou to práce, které by okolnostmi jejich vzniku řadily až na pomezí
sochařských hříček , a přece - jakou hloubku uměleckého požitku
uložil Braun do těchto postav !
Kukské plastiky patří k nejcennějším pokladům našeho památkového
bohatství, a proto Státní památková správa věnuje největší
možnou péči jejich zabezpečení. V minulých letech ošetřil sochař
Wagner odborně všechny sochy a zajistil je proti působení
škodlivých vlivů povětrnosti.
V t. zv. Novém lese západně od Kuksu je proslulý Braunův Betlém.
Na snímku je postava legendárního poustevníka Onufria
kajícně skloněného nad lebkou.

ZE svazku,, Světa v obrazech 1956